RTM - Kemudahan Pelancaran Kapal Angkasa , Sabah Bakal Teraju Program Angkasa Lepas Ke-16 Dunia

Kemudahan Pelancaran Kapal Angkasa , Sabah Bakal Teraju Program Angkasa Lepas Ke-16 Dunia - Berita Pagi Sabah 15-02-23