Objektif

  • Memastikan pendidikan Sains, Teknologi Engineering dan Matematik (STEM) secara inklusif, mempertingkatkan potensi pelajar di samping menjalinkan kolaborasi bersama rakan strategik ke arah melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi, kompetitif dan produktif sesuai dengan keperluan industri;
  • Membangunkan dan mempertingkatkan potensi pelajar menuju ke arah kecemerlangan melalui peningkatan kelayakan akademik yang ditaja dan diiktiraf oleh kerajaan sama ada dalam atau luar negara
  • Memupuk budaya kreatif dan inovatif dalam semua lapisan masyarakat; dan
  • Memastikan infrastruktur teknologi digital yang cekap dan mampan.