Carta Organisasi

 

Carta Organisasi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah (KSTI)

'

Bahagian Pengurusan Dan Kewangan 

.

 

Bahagian Perancangan dan Pembudayaan Sains 

'

 

Bahagian Inovasi Dan Teknologi Digital (dalam proses kemaskini)