Visi, Misi dan Moto

VISI

Melahirkan Generasi Intelek dan Inovatif melalui kemajuan Sains, ICT dan Modal Insan berkemahiran tinggi menjelang Tahun 2030

MISI

  1. Menerajui pembangunan teknologi dan bakat sains selaras dengan hala tuju negeri;
  2. Merancang dan melaksanakan program pembangunan sumber manusia selaras dengan keperluan industri di Sabah;
  3. Memperkasa masyarakat dengan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang teknologi digital;
  4. Melahirkan masyarakat intelek, Kreatif dan Inovatif.

MOTO

Masyarakat Berbudaya Teknologi Tinggi