Carta Organisasi

 

Carta Organisasi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah (KSTI ) 

'

Bahagian Pengurusan Dan Kewangan (dalam proses kemaskini)

 

 

Bahagian Perancangan dan Pembudayaan Sains (dalam proses kemaskini)

 

 

Bahagian Inovasi Dan Teknologi Digital (dalam proses kemaskini)