5R Hidupan Liar : Video Program Pendidikan STEM Sempena Orangutan Caring Week 2022

Video ini menayangkan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan semasa program STEM (Science, Technology, Engineering & Maths) di 10 buah sekolah yang telah dilawati. Program ini menekankan penggunaan STEM di dalam pemuliharaan hidupan liar dan penekanan mengenai kempen 5R Hidupan Liar dalam perlindungan hidupan liar. Program Ini bukan sahaja untuk menerapkan minat pelajar terhadap penggunaan STEM malah untuk mewujudkan rasa sayang terhadap hidupan liar.

#orangutancaringweek2022

#programstem

#5Rhidupanliar