Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)

"

KOTA KINABALU, 15 Januari 2021 - Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) bagi peruntukan pembangunan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Bil.4/2020