Berkesempatan bersama Yang Berbahagia Datuk Ts. Dr. Hj. Aminuddin bin Hassim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) yang baharu sempena Majlis Penutupan Program #MalaysiaTechlympics 2022 Saingan Peringkat Zon Malaysia Timur.

Majlis Penutupan Program #MalaysiaTechlympics 2022 Saingan Peringkat Zon Malaysia Timur

Tuaran Sabah, 24 September 2022 - Berkesempatan bersama Yang Berbahagia Datuk Ts. Dr. Hj. Aminuddin bin Hassim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) yang baharu sempena Majlis Penutupan Program #MalaysiaTechlympics 2022 Saingan Peringkat Zon Malaysia Timur.