Bengkel Pemurnian Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) 2021 - 2025 Di Peringkat (KPINS)

''

KOTA KINABALU, 21 September 2020 - Matlamat Pelan OACP dibangunkan adalah untuk mengekang risiko rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan kelemahan tadbir urus berdasarkan 7 bidang Utama OACP KPINS.