sabahmedia - SSIC akan ditubuhkan di Sabah

KOTA KINABALU: Sebuah agensi yang dikenali sebagai Perbadanan Industri Angkasa Sabah (SSIC) akan ditubuhkan dinegeri ini.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Dr Mohd Arifin Mohd Arif berkata, agensi ini akan bekerjasama rapat dengan Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) bagi menjalankan inisiatif membangunkan sektor AeroAngkasa di Sabah.

“Cadangan ini telah dibentangkan dan mendapat persetujuan Kabinet Negeri bagi membuat kajian kebolehlaksanaan. Sebagai langkah pertama, Kajian Kebolehlaksanaan akan dilaksanakan bagi mengkaji kesesuaian pembinaan Pusat Industri Pelancaran Angkasa Lepas (SLIC) Antarabangsa Sabah di lokasi yang akan ditentukan kemudian.

artikel penuh : https://sabahmedia.com/2023/02/14/ssic-akan-ditubuhkan-di-sabah/