sabahmedia - Pembudayaan integriti dalam kalangan penjawat awam sentiasa dititikberatkan

Kota Kinabalu : Kerajaan sentiasa menitik beratkan pembudayaan integriti yang baik di peringkat Persekutuan mahupun Negeri termasuk melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memperkasakan nilai-nilai integriti di kalangan penjawat awam.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Dr Mohd Arifin Mohd Arif berkata, sebagai contoh di peringkat Kerajaan Persekutuan Pelan Antirasuah Nasional (NACP) telah dibangunkan.

“Manakala di peringkat Kerajaan Negeri melalui Bahagian Integriti dan Governans Negeri Sabah (BIGONS), Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri telahpun melancarkan Sistem i-Adu untuk membolehkan orang awam membuat aduan dan kementerian/jabatan memberikan maklumbalas ke atas aduan-aduan awam dengan cepat dan telus.

article penuh: https://sabahmedia.com/2023/08/14/pembudayaan-integriti-dalam-kalangan-…