Keningau : Sebanyak 186 daripada 631 buah menara telekomunikasi baharu yang dirancang dibina dibawah Pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA) siap dibina setakat suku kedua pada tahun ini.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Dr Mohd Arifin Mohd Arif berkata, projek itu dijangka berupaya menyelesaikan isu akses jalur lebar yang dihadapi penduduk khususnya di luar bandar.

Katanya, ia juga sekaligus dapat memberi impak positif kepada sosioekonomi rakyat yang terlibat di negeri ini.

article penuh:  https://sabahmedia.com/2023/09/14/pembinaan-menara-telekomunikasi-bantu…