Taklimat Khas Mengenai Fungsi, Aktiviti dan Program Bahagian Pelajaran dan Pembangunan, Kementerian Pelajaran dan Inovasi

Photos
Cover image
Event date
Album description
KOTA KINABALU, 28 Oktober 2020 - Taklimat Khas Mengenai Fungsi, Aktiviti dan Program Bahagian Pelajaran dan Pembangunan, Kementerian Pelajaran dan Inovasi kepada YB Datuk Haji Mohd Arifin Haji Arif, Menteri Tugas-Tugas Khas selaku Exco Pelajaran.