Ahli Majlis

YAB Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Mohd.Noor.
Penaung
YAB Ketua Menteri SABAH
YB. DATUK DR. HAJI MOHD. ARIFIN BIN HAJI MOHD. ARIF, JP
Pengerusi
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah
DATUK MOHD. HANAFIAH BIN MOHD. KASSIM
Setiausaha Tetap
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah
Prof.Madya
Ts. Dr. Ramzah Dambul
Ketua Pengerusi
Jawatankuasa Teknikal MaPTIS
ALIJAH BINTI ISMAIL
Timbalan Setiausaha Tetap I
Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi Sabah
Timbalan Setiausaha Tetap II
Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi Sabah
Prof. Madya Dr. Jidon @ Adrian bin Janaun
Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Penyelidikan dan Inovasi
Viviantie Sarjuni
Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Aplikasi Teknologi
Dr.Sharifah Nurafizah Syed Annuar
Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Pembangunan Modal Insan