SUT Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bersama pengarah Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah dan COO SabahNet serta rombongan berkesempatan mengunjungi Pameran usahawan sosial (SE) Sabah sempena Borneo Native Festival di Pasar Seni

.

Kuala Lumpur 20 Mei 2022 - SUT Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bersama pengarah Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah dan COO SabahNet serta rombongan berkesempatan mengunjungi Pameran usahawan sosial (SE) Sabah sempena Borneo Native Festival di Pasar Seni Kuala Lumpur.