Perbincangan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Bersama MCMC Mengenai Penglibatan Proaktif MCMC Dalam Menangani Masalah Pencapaian Internet Di Kawasan Pedalaman Sabah.

"

KOTA KINABALU, 3 FEBRUARI 2021 - Perbincangan KSTI Sabah bersama MCMC Mengenai Penglibatan Proaktif MCMC Dalam Menangani Masalah Capaian Internet yang Menyukarkan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) di Kawasan Pedalaman Sabah.