Daily Express - Kerjasama kementerian, Petronas positif majukan Sabah

 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (KSTI) Sabah akan terus menjalin kerjasama erat dengan Petronas dalam memastikan lebih ramai pelajar di negeri ini mendapat manfaat dalam industri minyak dan gas.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Dr Mohd Arifin Mohd Arif berkata kerjasama itu juga merupakan satu langkah positif kearah membantu memenuhi aspirasi Kerajaan untuk memajukan negeri ini.