YB Datuk Harun bin Durabi, Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merasmikan Seminar ICT Sektor Awam Negeri Wilayah Pedalaman Bawah Tahun 2023 di Hotel Gem

'

13 September 2023 - YB Datuk Harun bin Durabi, Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merasmikan Seminar ICT Sektor Awam Negeri Wilayah Pedalaman Bawah Tahun 2023 di Hotel Gem, Beaufort mewakili YB Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Turut hadir pada majlis berkenaan adalah pegawai-pegawai kanan KSTI.