sabahmedia - Idea laksana inovasi berjaya optimum penggunaan sumber

Kota Kinabalu : Kepelbagaian idea dalam melaksanakan inovasi dan teknologi khususnya di negeri ini telah berjaya mengoptimumkan penggunaan sumber demi kelangsungan sekuriti makanan di samping dapat menjana pendapatan lumayan kepada usahawan.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Dr Mohd Arifin Mohd Arif berkata, idea yang disumbangkan itu juga mampu menyumbang kepada pembangunan komuniti setempat.

article penuh: https://sabahmedia.com/2023/10/09/idea-laksana-inovasi-berjaya-optimum-…