Sabah Media - Setiap sekolah akan menerima peruntukan sebanyak RM20,000

18 April 2023 - Sabah Media - Setiap sekolah akan menerima peruntukan sebanyak RM20,000 sekaligus akan dapat menarik minat para pelajar kepada subjek Sains.