YB Menteri merasmikan program Techlympics bagi peringkat Negeri Sabah. Semoga usaha murni MOSTI dan KSTI untuk melahirkan masyarakat yang berfikiran saintifik, kreatif dan inovatif akan menjadi kenyataan.

'

Kota Kinabalu 24 Mei 2022 - YB Menteri merasmikan program Techlympics bagi peringkat Negeri Sabah. Semoga usaha murni MOSTI dan KSTI untuk melahirkan masyarakat yang berfikiran saintifik, kreatif dan inovatif akan menjadi kenyataan.