YB Datuk Dr. Haji Mohd. Arifin bin Datuk Haji Mohd. Arif, JP menghadiri program EXPO Selangkah ke UITM. Turut hadir bersama adalah Datuk Zainudin bin Aman Setiausaha Tetap KSTI

'

Kota Kinabalu 21 Mei 2023 - YB Datuk Dr. Haji Mohd. Arifin bin Datuk Haji Mohd. Arif, JP menghadiri program EXPO Selangkah ke UITM. Turut hadir bersama adalah Datuk Zainudin bin Aman Setiausaha Tetap KSTI.