Taklimat Khas Kementerian kepada YB Datuk Dr. Haji Mohd Arifin bin Datuk Haji Mohd Arif, JP Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah

'

Kota Kinabalu, 17 Januari 2023 - Taklimat Khas Kementerian kepada YB Datuk Dr. Haji Mohd Arifin bin Datuk Haji Mohd Arif, JP Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah.