Puan Maria Chong, Timbalan Setiausaha Tetap I, merasmikan penutupan Global Malaysian Astronomers Convention 2023.

'

29 Jan 2023: Puan Maria Chong, Timbalan Setiausaha Tetap I, merasmikan penutupan Global Malaysian Astronomers Convention 2023. 

Program kerjasama Kementerian bersama Dark Sky dan U-Science, UMS telah berlangsung selama dua hari bertujuan untuk memupuk minat pelajar dalam bidang sains astronomi.  

Seramai 200 pelajar sekolah yang terlibat dalam program.