Perbincangan Menyediakan Jawapan kepada Soalan-soalan Dewan Undangan Negeri

"

KOTA KINABALU, 15 December 2020 - Membincangkan Soalan-soalan Dewan Undangan Negeri