Visi, Misi dan Moto

VISI

Menjadi pemangkin dan peneraju pembangunan modal insan bagi melahirkan generasi intelek dan inovatif ke arah kemakmuran negeri Sabah menjelang tahun 2030

MISI

  1. Menerajui pembangunan teknologi dan bakat sains selaras dengan hala tuju negeri;
  2. Merancang dan melaksanakan program pembangunan sumber manusia selaras dengan keperluan industri di Sabah;
  3. Memperkasa masyarakat dengan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang teknologi digital;
  4. Melahirkan masyarakat intelek, Kreatif dan Inovatif.

MOTO

Masyarakat Berbudaya Teknologi Tinggi