Terma Rujukan

Tujuan Terma Rujukan Majlis Pembangunan Teknologi dan Inovasi Sabah adalah untuk memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam MaPTIS.