Kekerapan Mesyuarat

  • Mesyuarat bersama Penaung diadakan setahun sekali;
  • Mesyuarat bersama Pengerusi akan diadakan sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun; dan
  • Mesyuarat Jawatankuasa boleh diadakan tanpa had kekerapan.