Lawatan rasmi Setiausaha Tetap Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Sabah ke MDEC perbincangan lanjut dengan CEO MDEC

Kota Kinabalu 17 nov 2021 - Lawatan rasmi Setiausaha Tetap Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Sabah ke MDEC perbincangan lanjut dengan CEO MDEC meneroka peluang untuk jalinan kerjasama antara KSTI, SCENIC dan MDEC dalam mengembangkan ekonomi digital di Negeri Sabah.