Pelancaran Wonders Of Wilderness - The Ocean (WOW 1.0)

Pelancaran Wonders Of Wilderness - The Ocean (WOW 1.0) merupakan usaha proaktif para artis tempatan dalam memperkenal dan memperjuangkan seni visual ke peringkat lebih tinggi.

Malah, mesej yang disampaikan melalui karya seni ini akan mampu meningkatkan kesedaran orang awam terhadap isu-isu semasa.