Video

Majlis Penyerahan Asrama Harian Luar Bandar AHLBSekolah Kebangsaan Balambangan Banggi, Sabah