Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja

Setiap orang haruslah memainkan peranan bagi mengelakkan penularan covid-19 dengan sentiasa mengamalkan penjagaan kebersihan diri serta mematuhi SOP yang ditetapkan tanpa mengira di mana berada.
Bersama-sama Kita putuskan rantaian pandemik covid-19.