Pencegahan Jangkitan Covid-19 daripada Sabah Net dengan Kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah

Sabah Net dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah  untuk meningkatkan kesedaran kepada penularan COVID-19 kepada masyarakat. Oleh itu, video animasi pendek ini adalah diadakan agar semua masyarakat senantiasa berwaspada  dalam pencegahan penularan virus ini.