YB Datuk Dr Haji Mohd Arifin Bin Datuk Haji Mohd Arif,JP, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bersama Pegawai KSTI hadir pada Lawatan ke SSTC

'

Kota Kinabalu Sabah, 10 Mac 2023 - YB Datuk Dr Haji Mohd Arifin Bin Datuk Haji Mohd Arif,JP, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bersama Pegawai KSTI hadir pada Lawatan ke SSTC