YB Datuk Dr Haji Mohd Arifin Bin Datuk Haji Mohd Arif,JP, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah hadir pada Taklimat dan lawatan ke Sabahnet

'

Kota Kinabalu Sabah, 9 Mac 2023 - YB Datuk Dr Haji Mohd Arifin Bin Datuk Haji Mohd Arif,JP, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah hadir pada Taklimat dan lawatan ke Sabahnet