Taklimat Petronas Sabah Regional Delivery Centre daripada Petronas kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bersama Jabatan/agensi

.

Kota Kinabalu Sabah, 9 Mac 2023 - Taklimat Petronas Sabah Regional Delivery Centre daripada Petronas kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bersama Jabatan/agensi