Program Mobile Community Service (MCS) / Perkhidmatan Komuniti Bergerak (MCS) yang diurusetiakan oleh Perbendaharan Malaysia, Sabah.

'

Dewan Serbaguna Nabawan, 12 -13 ogos 2022 - Program Mobile Community Service (MCS) / Perkhidmatan Komuniti Bergerak (MCS) yang diurusetiakan oleh Perbendaharan Malaysia, Sabah.

Program yang menghimpunkan pelbagai perkhidmatan bergerak melibatkan Kementerian, Jabatan dan agensi kerajaan serta Swasta / NGO.

KSTI, telah terlibat dalam memberi pendedahan murid-murid sekolah berkenaan dengan Robotik, Teknologi digital seperti Drone dan Virtul Reality (VR).

Dalam program ini KSTI telah bekerjasama dengan rakan strategic iaitu Kinabalu Coders.