Perbincangan mengenai fungsi dan tugas Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah.

"

KOTA KINABALU, 9 Oktober 2020 - Perbincangan mengenai fungsi dan tugas Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah.