Majlis Pelancaran Pemasangan SURFI bah Internet VSAT Sumbangan Serba dinamik Group Berhad Bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Y.B Datuk Haji Yakub Khan di Kg Betutai, Tuaran

"

KOTA KINABALU  20 September 2021 - Majlis Pelancaran Pemasangan SURFI bah Internet VSAT Sumbangan Serba dinamik Group Berhad Bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Y.B Datuk Haji Yakub Khan di Kg Betutai, Tuaran