Lawatan kerja SUT Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bersama pengarah Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah dan COO SabahNet serta rombongan ke Cybersecurity Malaysia di cyberjaya Kuala Lumpur

'

Kuala Lumpur 18 Mei 2022 - Lawatan kerja SUT Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bersama pengarah Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah dan COO SabahNet serta rombongan ke Cybersecurity Malaysia di cyberjaya Kuala Lumpur