Bantuan Ihsan Komputer Kepada Pelajar (Baik); Pemasangan Perkhidmatan Vsat CONNECTme now; dan Program Jalinan Digital Negara (JENDELA) Bagi Daerah Kudat

"

KOTA KINABALU  12 Ogos 2021 (Khamis) - Bantuan Ihsan Komputer Kepada Pelajar (Baik); Pemasangan Perkhidmatan Vsat CONNECTme now; dan Program Jalinan Digital Negara (JENDELA) Bagi Daerah Kudat