SabahMedia - Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam kini perlu bergerak secara tuntas dan strategik dalam mendepani cabaran norma baharu di era endemik.