Video

Majlis Pelancaran Pemasangan SURFI bah Internet VSAT Sumbangan Serba dinamik Group Berhad Bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Y.B Datuk Haji Yakub Khan di Kg Betutai, Tuaran 

KOTA KINABALU  20 September 2021 - Majlis Pelancaran Pemasangan SURFI bah Internet VSAT Sumbangan Serba dinamik Group Berhad Bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Y.B Datuk Haji Yakub Khan di Kg Betutai, Tuaran