Carta Organisasi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah (KSTI ) 

carta organisasi terkini 9 may 2024

Bahagian Pengurusan Dan Kewangan 

senarai P&K 21/8

 

Bahagian Perancangan dan Pembudayaan Sains (dalam proses kemaskini)

 

 

Bahagian Inovasi Dan Teknologi Digital (dalam proses kemaskini)